۸ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

...!

یاد بگیر قدر هر چیزی را که داری بدانی،
قبل از آنکه روزگار به تو یادآوری کند که:
"می بایست قدر آن چیزی را که داشتی ، میدانستی...!"

۲۸ آذر ۹۳ ، ۱۳:۲۴ ۱ نظر
باران خانوم

ای ...!

ای حرمت ملجا درماندگان
دور مران از در و راهم بده

۲۴ آذر ۹۳ ، ۲۳:۴۲ ۰ نظر
باران خانوم

سلام بر ساکن کربلا!!!

سلام علی ساکن کربلا

بود اربعین روز اشک و عزا

به یاد اسیران کرب و بلا

رسد زینب دلشکسته زشام

کنار مزار شه سر جدا

سلام علی ساکن کربلا

دلم غرق ماتم شده یا حسین

به ما ظلم اعظم شده یا حسین

اگرچه شده سر نگون کاخ ظلم

ولی قامتم خم شده یا حسین

سلام علی ساکن کربلا


۲۲ آذر ۹۳ ، ۲۱:۵۴ ۰ نظر
باران خانوم

...!

۲۲ آذر ۹۳ ، ۱۰:۵۰ ۰ نظر
باران خانوم

اصلا حسین جنس غمش فرق میکند!

                                         اصلا حسین جنس غمش فرق می کند
                                         این راه عشق پیچ و خمش فرق می کند
                                           شاعر شدم که شعر بگویم برایشان
                                           این خانواده محتشمش فرق می کند
                                           این جا گدا همیشه طلبکار می شود
                                           اینجا که آمدی کرمش فرق می کند
                                          مرده زنده می شود از ذکر یا حسین
                                          عیسای اهل بیت دمش فرق می کند
                                            از نوع ویژگی دعا زیر قبه اش
                                          معلوم می شود حرمش فرق می کند
                                          تنها نه جنس عزا و جنس ماتمش
                                           بلکه سیاهی علمش فرق می کند
                                          من از «حسین منّی» پیغمبر خدا
                                        فهمیدم حسین همه اش فرق می کند
                                                    

                                                   علی زمانیان

۲۲ آذر ۹۳ ، ۱۰:۴۱ ۰ نظر
باران خانوم

...!

۲۱ آذر ۹۳ ، ۱۳:۱۱ ۰ نظر
باران خانوم

خواستم این اربعین را کربلا باشم،نشد...!

خواستم این اربعین را کربلا باشم،نشد

از نجف ،پای پیاده...کربلا باشم،نشد

آرزویی در دلم ماند و همین...بغضم گرفت

خواستم با مادرم در کربلا باشم،نشد

راس ساعت،پخش زنده،ارتباط مستقیم

خواستم همراهتان تا کربلا باشم،نشد

۱۷ آذر ۹۳ ، ۲۱:۵۲ ۰ نظر
باران خانوم

...!

۱۳ آذر ۹۳ ، ۲۳:۰۰ ۱ نظر
باران خانوم