سلام علی ساکن کربلا

بود اربعین روز اشک و عزا

به یاد اسیران کرب و بلا

رسد زینب دلشکسته زشام

کنار مزار شه سر جدا

سلام علی ساکن کربلا

دلم غرق ماتم شده یا حسین

به ما ظلم اعظم شده یا حسین

اگرچه شده سر نگون کاخ ظلم

ولی قامتم خم شده یا حسین

سلام علی ساکن کربلا