۶ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

آدم بودن

زحمت دارد....

آدم بودن را میگویم..!
این را میشود از مترسک ها آموخت...
آنها تمام عمر می ایستند تا آدم حسابشان کنند...!
۳۰ تیر ۹۲ ، ۱۶:۲۷ ۰ نظر
باران خانوم

...

۲۵ تیر ۹۲ ، ۲۲:۵۵ ۱ نظر
باران خانوم

...

۲۵ تیر ۹۲ ، ۲۲:۵۴ ۰ نظر
باران خانوم

...

۲۵ تیر ۹۲ ، ۲۲:۵۳ ۰ نظر
باران خانوم

تکیه گاه..!

هر چقدر که ضعیف باشی باز هم میتوانی تکیه گاه باشی.....!

                                                    
۲۵ تیر ۹۲ ، ۲۲:۴۸ ۰ نظر
باران خانوم

...

۲۵ تیر ۹۲ ، ۲۲:۳۳ ۰ نظر
باران خانوم