۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

خودبینی

خود بینی دیدن خود نیست...

ندیدن دیگران است!!!


۲۰ خرداد ۹۲ ، ۰۰:۳۹ ۵ نظر
باران خانوم

زندگی..!

زندگی کتابی است پر ماجرا،

هیچ گاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز ...!
۲۰ خرداد ۹۲ ، ۰۰:۲۶ ۱ نظر
باران خانوم