۱۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

دنیای ما!

دنیای ما پر از دست هایی است که خسته نمی شوند از نگه داشتن نقابها...

۲۷ بهمن ۹۲ ، ۱۴:۰۳ ۱ نظر
باران خانوم

...!

۱۷ بهمن ۹۲ ، ۱۹:۴۷ ۱ نظر
باران خانوم

...!

۱۷ بهمن ۹۲ ، ۱۹:۴۶ ۰ نظر
باران خانوم

...!

۱۷ بهمن ۹۲ ، ۱۹:۴۴ ۱ نظر
باران خانوم

...!

۱۷ بهمن ۹۲ ، ۱۹:۴۳ ۱ نظر
باران خانوم

...!

۱۵ بهمن ۹۲ ، ۱۵:۴۸ ۰ نظر
باران خانوم

چه خوش گفت حکیم فردوسی...!

از روز گذر کردن اندیشه کن
پرستیدن دادگر پیشه کن
به نیکی گرای و میازار کس
ره رستگاری همین است و بس ...

۰۸ بهمن ۹۲ ، ۱۵:۲۹ ۰ نظر
باران خانوم

...!

۰۴ بهمن ۹۲ ، ۱۴:۴۹ ۰ نظر
باران خانوم

...!

۰۴ بهمن ۹۲ ، ۱۴:۴۸ ۰ نظر
باران خانوم

...!

۰۴ بهمن ۹۲ ، ۱۴:۴۶ ۰ نظر
باران خانوم