۱۳ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

...!

۲۸ آبان ۹۲ ، ۱۵:۵۰ ۰ نظر
باران خانوم

فاصله ای کوتاه!

چــه کوتاه است...
فاصله غدیــــــــر تا عاشـــــورا!
بالا رفتن دست پـــــــدر 
تا
پایین آمدن ســـــر پســـــر!!!


۲۴ آبان ۹۲ ، ۱۳:۰۸ ۱ نظر
باران خانوم

یاسین

شایــــــــد
"یا سین"
همـــــان 
"یا ح سین" است
اما
بـــی ســـــر...

۲۴ آبان ۹۲ ، ۱۳:۰۵ ۰ نظر
باران خانوم

...!

۱۸ آبان ۹۲ ، ۲۰:۳۳ ۱ نظر
باران خانوم

...!

۱۸ آبان ۹۲ ، ۱۹:۲۴ ۰ نظر
باران خانوم

...!

۱۸ آبان ۹۲ ، ۱۹:۲۳ ۰ نظر
باران خانوم

بالحسین الهی العفو...!

دیگر نمانده 
رشته امید
در کفم
جــــــز این 
دو قطره اشک
که وقتـــــ عزای توست...!

بالحسین الهی العفو!
۱۸ آبان ۹۲ ، ۱۹:۰۷ ۱ نظر
باران خانوم

بچه؟!

۰۹ آبان ۹۲ ، ۱۴:۴۸ ۰ نظر
باران خانوم

...!

۰۹ آبان ۹۲ ، ۱۴:۴۵ ۰ نظر
باران خانوم

...!

۰۷ آبان ۹۲ ، ۲۳:۰۵ ۱ نظر
باران خانوم