۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

...!

۲۰ مرداد ۹۳ ، ۱۳:۵۰ ۱ نظر
باران خانوم

خداحافظی...

آدم ها هــــــرگــــــز کسانی را که دوســــت دارند فراموش  نمی کنند
فقط
عادت می کنند که دیگر کنارشان نباشند....


۰۴ مرداد ۹۳ ، ۱۵:۲۹ ۱ نظر
باران خانوم

کودکان غزه!

دیگر بنی آدم اعضای یکدیگر نیستند....
که اگر بودند 
خــــــــــون
به جای 
شیــــــــر 
کودکان غزه را سیراب نمی کرد ....!


۰۱ مرداد ۹۳ ، ۱۸:۲۳ ۴ نظر
باران خانوم