عمه اطهر امام جواد
خواهر طاهر امام رضاست
رحمت کردگار بر حرمش
دائما نازل از طریق سماست

ولادت با سعادت حضرت معصومه و روز دختر مبارک